بيمارستان شهيد رجايي تنكابن
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
br ENGLISH
مدارك پزشكي
مدارک پزشکی
مسئول پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
 
خانم سپیده حسینی
کارشناسی مدارک پزشکی 
 

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از:

1. به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

2.به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.

3.جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان

4.به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی

5.جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول

6.جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید:
  ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران
• داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها
• گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها
• تهیه و نگهداری اندکس های بیماران به منظور یافتم پرونده های پزشکی در مراجعات مکرر
• تهیه و نگهداری اندکس های جراحی و بیماری ها به منظور کمک در امر تحقیقات و پژوهش
• تهیه خلاصه پرونده پزشکی به منظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام
• ارزشیابی خدمات ارائه شده به بیمار توسط بیمارستان

 بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهید رجایی تنکابن از چهار واحد  پذیرش ، بایگانی، کدگذاری، آمار تشکیل شده است و زیر نظر مستقیم رئیس یا مدیر بیمارستان فعالیت می کنند.
 
1400/01/24
Powered by DorsaPortal